Vložit inzerát

Bezpečnost práce

 

 

K výkonu práce je nutné zajistit kvalitní pracovní prostředí, vhodné ochranné pomůcky, dobré, a hlavně funkční nářadí a v neposlední řadě zajistit i bezpečnost na pracovišti. BOZP jak se zkráceně bezpečnost na pracovišti označuje musí zajistit sám zaměstnavatel. Pravidelně jsou na to školeni i sami zaměstnanci a provádějí se i rozsáhlé kontroly, zda je vše tak, jak má být. Dohlíží na to hned několik osob a institucí, které mají vhodné pověření.

 

Na samotném pracovišti tuto zodpovědnost přebírá a dohlíží vedoucí směny, úseku.

 

 

Jak zajistit bezpečnost práce a hygieny na pracovišti

Pokud chcete kvalitní bezpečné pracoviště, kde nebudete muset řešit pokuty a vaši zaměstnanci nebudou ohroženi na zdraví i na životě, je třeba zajistit tyto podmínky.

 

  1. Úklid – Je skutečně zapotřebí udržovat pracoviště uklizené. Pokud byste měli kolem sebe poházené nářadí, papíry a jiný materiál je zvýšené riziko úrazu. Člověk snadno zakopne či uklouzne a neštěstí je na světě. Dbejte na pravidelný úklid pracoviště i jeho blízkého okolí. Vše by mělo mít své vyhrazené místo, na které by se vždy mělo vracet.
  2. Zajištění polic – Dbejte na uspořádání věcí na policích podle velikosti a její váhy. Nesprávné uložení vede k pádu a může tak zavalit kolemjdoucího pracovníka. Veškeré police a regály musí být taky zajištěny proti převrácení a nesmí z nich nic sjíždět a být vystrčeno do prostoru.
  3. Prach – Pravidelně je také nutné uklízet prach a udržovat čistou podlahu. Jednak tím eliminujete pylové a prachové částice v ovzduší a usnadníte tak citlivým osobám práci, ale snižujete tak i riziko výbuchu. Navíc v uklizeném čistém prostředí se pracuje mnohem lépe. 
  4. Požární bezpečnost – To je velké téma, které se ale velmi snadno porušuje. Na pracovišti proto neskladujte nic, co tam nepatří. Mějte tam jen tolik materiálu, kolik potřebujete. Vše ostatní nechte ve skladech, které jsou k tomu určené. Kontrolujte hasící přístroje a těkavé a hořlavé látky udržujte dále od otevřeného ohně. Pokud pracujete s chemikáliemi, poskytněte zaměstnancům vhodné pracovní oděvy a pomůcky.
  5. Ochranné prostředky a oděv – Nejen, že jej zaměstnancům poskytnete, ale pravidelně jej také nechte kontrolovat. Máte na pracovišti brýle, helmy a rukavice? Musí být bez děr, prasklin a dalších viditelných odřenin. Pokud už nejsou v pořádku, bezodkladně je vyměňte za jiné.
  6. Materiál – Veškerý materiál skladujte dle platných legislativ a nařízení. Vymezte tomu prostory a zajistěte vše potřebné. 

 

 

Kdo je trestán za porušení BOZP

Trestněprávní odpovědnost leží na bedrech vedoucího pracovníka. 

  • 1 rok odnětí svobody nebo zákaz činnosti hrozí, pokud svým chováním ublíží jednomu člověku.
  • 3 roky odnětí svobody hrozí při ublížení na zdraví dvěma a více osobám, při hrubém porušení zákona o ochraně životního prostředí a při porušení protokolů BOZP.

 

Navštivte také informační a poradenské stránky společnosti 123jobs Media s.r.o. :

www.dameinzerat.cz | www.prace-tip.cz | www.dobra-prace-inzerce.cz | www.volna-mista-inzerce.cz | www.nesolidnizamestnavatel.cz | www.nesolidni-zamestnavatel.cz | www.myjobsi.online | www.pracovni-poradna.cz 

 

 

Žirafa.cz | Pracovní portál od 123jobs Media s.r.o.