Vložit inzerát

Trenér ve výrobě

Manpower
Plzeň (Plzeňský kraj)
Plný úvazek

Náplň práce

Kandidát: • vede přidělenou část směny a je povinen seznámit se s celou správní činností v rámci změny / evidence

 • ukládá výrobní úkoly podřízeným zaměstnancům

 • podílí se na opatřeních vedoucích ke splnění výrobních úkolů a dodržování zásad BOZP

 • iniciuje opravy strojů a zařízení jemu přidělené části výrobní linky a podílí se na odstraňování poruch výrobního zařízení po organizační stránce

 • spolupracuje s mistrem při vypracovávání pracovních posudků zaměstnanců, měsíčním hodnocení zaměstnanců a přidělování osobního ohodnocení

 • spoluorganizuje adaptační procesy nových zaměstnanců

 • řízení tréninku zaměstnanců ve spolupráci s trenéry

 • zpracovává dokumentaci systému řízení jakosti týkající se řízené oblasti

 • aktivně se účastní procesu neustálého zlepšování

 • kontroluje kvalitu vyráběných výrobků a dělá operativní nápravná opatření k zajištění požadované kvality

 • kontroluje přítomnost pracovního nářadí a odpovídá za řádné hospodárné využívání pracovních prostředků

 • informuje mistra v případě nezpůsobilosti procesu nebo když se vyskytnou neshodné díly

 • zajišťuje nouzovou strategii ve výrobě ve spolupráci s mistrem

 • zodpovídá za evidenci denní a měsíční docházky, evidenci přesčasů