Vložit inzerát

Účetní

EXX s.r.o.
Hlavní město Praha
Plný úvazek

Náplň práce

- pořizování a účtování a evidence veškerých účetních dokladů – přijaté, vydané faktury, pokladna, banka
- průběžná kontrola zaúčtovaných položek
- příprava podkladů pro zpracování DPH a kontrolních hlášení v rámci skupiny firem Eurolux Group
- komplexní odpovědnost za účetnictví vybraných firem skupiny Eurolux Group
- spolupráce při zpracování účetních závěrek včetně inventarizace účtů, majetku, pohledávek, závazků atd.
- spolupráce při zpracování reportů a analýz pro vedení společnosti
- účtování a účetní evidence majetku, odpisy
- správa sald pohledávek a závazků