Vložit inzerát

Referent / referentka zdravotních služeb na dobu určitou

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní město Praha
Plný úvazek platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11

Náplň práce

udílení oprávnění k poskytování zdravotních služeb a kontrola jejich plnění
zpracovávání podkladů pro výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami
výkon státní kontroly v oblasti zdravotnictví
ukládání pokut poskytovatelům zdravotních služeb nebo subjektům bez oprávnění
kontrolní činnost na úseku zacházení s návykovými látkami dle zákona o návykových látkách a kontrolní činnost nad dodržováním povinností vyplývajících ze zákona o zdravotních službách
řešení stížností občanů na poskytování zdravotních služeb

https://eud.praha.eu/deska/6000004/4/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BLLQ10C%230/6000003%23MHMPAWO0A020%23MHMP0BLLQ10C/volne-misto_ZDR_0353_referent-zdrav.sluzeb_VM37-22.pdf