Vložit inzerát

Platový účetní / platová účetní

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní město Praha
Plný úvazek platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 10

Náplň práce

práce spojené s likvidací platů a odměn
provádění srážek z platu
agenda pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, agenda pojistného na veřejné zdravotní pojištění
agenda daní podle platných právních předpisů
vedení evidenčních listů důchodového pojištění a mzdových listů
likvidace náhrad platu za dobu trvání pracovní neschopnosti
vyhotovování podkladů pro PSSZ za účelem výplaty nemocenských dávek
likvidace ztráty na výdělku při pracovních úrazech
vyhotovování potvrzení z oblasti platů, daní a pojistného