Vložit inzerát

Hlavní účetní

HARYSERVIS II.-Jan Grézl, Sylva Grézlová
Olomouc (Olomoucký kraj)
Plný úvazek dohodou

Náplň práce

- kompletní vedení účetnictví v účetní jednotce v souladu s obecně závaznými právními předpisy
- zabezpečení veškeré činnosti spojené s interním a externím výkaznictvím
- sestavení účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky
- kontrola správnosti zpracování účetních operací významných pro účetní jednotku
- pravidelné měsíční kontroly správnosti účtování
- příprava a shromažďování podkladů pro audit
- komunikace a spolupráce s externími subjekty (např. daňový poradce, auditor, banka, finanční úřad).