Vložit inzerát

odborná administrativní pracovnice regionálního pracoviště v Praze

Odborový svaz KOVO
Hlavní město Praha
Plný úvazek 25000

Náplň práce

Pracovní náplní bude zejména:
• Provádění veškerých úkonů spojených s vedením jednoduchého a podvojného účetnictví.
• Sledování čerpání rozpočtu pracoviště, vedení pokladny.
• Zadávání dat do interních systémů.
• Aktualizace evidence organizačních jednotek. Pomoc organ. jednotkám v oblasti účetnictví.
• Zpracování, evidence a provádění inventarizace majetku.
• Administrativní činnost, zpracování a archivace korespondence.
• Organizačně technické zabezpečení akcí.