Vložit inzerát

Obvodní báňský inspektor/inspektorka v Mostě

Český báňský úřad
Ústí nad Labem (Ústecký kraj)
Plný úvazek

Náplň práce

- vykonávání vrchního dozoru nad hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem na povrchu a při nakládání s výbušninami
nebo
- vykonávání vrchního dozoru nad specializovanou oblastí elektro, oblastí vyhrazených technických zařízení, velkostrojové technologie povrchového dobývání, včetně technologické a dálkové pasové dopravy
nebo
- vykonávání vrchního dozoru nad specializovanou oblastí strojní, oblastí vyhrazených technických zařízení, velkostrojové technologie povrchového dobývání, včetně technologické a dálkové pasové dopravy,
a dále
- pohotovostní služba a provádění šetření mimořádných událostí podle platných právních předpisů
- vedení záznamů, vypracování zpráv a výkazů, vedení předepsané evidence