Vložit inzerát

IT Business Analytik

Manpower
Hlavní město Praha
Plný úvazek

Náplň práce

· analyzovat technické provedení, specifikovat požadavky a jejich prioritizaci


· vytvářet funkční požadavky a jednotlivé případy užití


· ověřovat shodu s legislativními podmínkami


· vést podrobnou technickou dokumentaci


· formulovat datové struktury


· vytvářet testovací scénáře


· tvořit odhad pracnosti navrhovaných řešení v rámci týmu


· realizovat přípravné fáze projektů formou případových studií a předimplementačních analýz (business analýza požadavků uživatelů, spolupráce s technickými architekty na návrhu řešení apod.)


· plánování budoucího rozvoje aplikací a souvisejících procesů


· tvorba podkladů pro plánování přípravných fází a projektů


· zprostředkování komunikace mezi netechnickými odbornými odděleními a interním oddělením vývoje SW